My Account
My Account
Help
Help
Cart
Items: 0

Full Color Basketball Plaque with Metal Hoop – 2 Sizes

$56.00$68.00

Available in two sizes, this Full Color Basketball Plaque with Metal Hoop is not only appropriate for and type of basketball recognition, it’s fun! We expertly cover the backboard with your photograph and you choose the place for its display. Durable and bright, this popular product will last many years. Personalization House stands behind every product we make.

How we can help you personalize this item?

Names, Monogram, Message, Logo, Photo?

Font Preference?

Add personalization files? (Graphics, Text or PDF files)

(max file size 512 MB)

About the Product
Specifications

Additional information

Weight N/A
Dimensions N/A
Size

10 x 7.875", 16 x 10"

Reviews

Reviews

  1. Your review is awaiting approval

    Strona, który jest po?wi?cony dyscyplinie wytworów przedk?adanych przez obiektu finansowe, ca?y czas rozbudowuje sw? podstaw?. Co chwila s? zamieszczane dzisiejsze towary, jak równie? sugestie pomagaj?ce ?ywi? trafne decyzje. Klient bankowy odwiedzaj?cy w?asny strona dowie si?, gdzie instytucji finansowej op?aca si? prawdziwie ustanowi? ror w?asne, i w jakiej placówce bankowej najkorzystniejszy b?dzie po?yczka. Ponadto wskazówki kierowane za spraw? obeznanych znawców dopomagaj? nakierowa? na nale?yty twór skarbowy. Nale?ytego paragrafów jest sens dowiedzie? si?, i? nie ma co zdaje si? by? si? sugerowa? chwytami marketingowymi. A?eby poczu? satysfakcj? i po?ytku up?ywaj?ce nale?ytego podpisanej transakcji po??dane by?oby wzi?? pod lup? danemu produktowi nieco bardziej. Nies?ychanie przydatne pod portalu internetowym b?d? aktualizowane porównywarki pieni??ne. Za spraw? rankingom, wolno rozumie?, zezwoli lokata b?d? jaki kredyt mieszkaniowy w tym momencie wydaje si? by? rzeczywi?cie lukratywny. Nale?y ?ledzi? nowo?ci, jakie s? zamieszczane dzi?ki portalu internetowym. Wówczas mo?emy znajdowa? si? sukcesywnie wraz z globem finansów, chwilówek, inwestycji jak równie? ró?nego gatunku ubezpiecze?. https://finanero.pl/pozyczki – chwilówki.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *