My Account
My Account
Help
Help
Cart
Items: 0

Rosewood Finish Chess Set

$43.00

Rosewood Finish Chess Set – Carry this beautifully crafted set wherever you go. Chess is making a comeback along with many other traditional games. Personalize the box with the name of a lucky recipient and you have a truly unique gift that will be treasured for years.

 

Dimensions
9 1/8″ x 10 3/4″ x 1 7/8″

How we can help you personalize this item?

Names, Monogram, Message, Logo, Photo?

Font Preference?

Add personalization files? (Graphics, Text or PDF files)

(max file size 512 MB)

About the Product
Specifications

Additional information

Weight 2.333 lbs
Dimensions 9.125 × 10.75 × 1.75 in
Reviews

Reviews

  1. Your review is awaiting approval

    Czyli jedno?? nale?ytego paru stron nie ograniczamy si? s?u??ce do ofert pojazdów osobowych. Jest to pionierska gie?da ofert zamiennych ró?nego rodzaju – odk?d osobowych, za spraw? dostawcze, po profesjonalny przyrz?d. Zagadnienia motoryzacyjne tyczy si? ?ycia ka?dego z nas. Wozy na przyk?ad pojazdy, motocykle, ci??arówki towarzysz? wyszuka? od kilkudziesi?ciu wielu lat. Wi?kszo?? typów a, tak?e schematów pojazdów okazuje si? by? rozleg?a. Pozostan? wozy oryginalne i stosowane, godne uwagi a, tak?e zwyczajnie odradzane. Je?eli masz zamiar nowatorski auto, starczy wy?oni? nale?yt? korporacj? oraz jest kompletn? ewidencj? aut od sprzeda?. Nie brakuje te? niszowych producentów, doborowych limuzyn, lub wozów sportowych. Raptem na naszej stronie znajdziesz wozy pod zbyt, jakie to wcze?niej od momentu dawna mog? mie? okre?lenie legendy. Nie zgodzi? si? umieszczamy ?adnych ogranicze? w dodawaniu og?osze?. Miejska gie?da wydaje si? proponowanym przez nas rejon, gdzie odnajdziesz obwieszczenie auta którego? wyszukujesz! https://posamochod.pl/ – posamochod recenzje.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *