My Account
My Account
Help
Help
Cart
Items: 0

Wood Backgammon Set

$80.00

A classic, timeless game of skill and strategy. The family will love it!  You personalize the case with whatever you like. Unique, Quality Personalized Gifts from Personalization House.

15″ x 9 1/2″ x 2″

SKU: JDBKG01 Categories: , Tags: , , ,

How we can help you personalize this item?

Names, Monogram, Message, Logo, Photo?

Font Preference?

Add personalization files? (Graphics, Text or PDF files)

(max file size 512 MB)

About the Product

30 Playing Pieces, a Doubling Cube, 4 Dice, 2 Dice Cups

Specifications

Additional information

Dimensions 15 × 9.5 × 2 in
Reviews

Reviews

 1. Your review is awaiting approval

  samochody og?oszenia u?ywane samochody samochody [url=https://posamochod.pl/]sprzedam samochód[/url]

 2. Your review is awaiting approval

  samochody na sprzeda? sprzedam auto samochody [url=https://posamochod.pl/]posamochod samochody[/url]

 3. Your review is awaiting approval

  Posta? po?yczki w placówce pozabankowej. Charakteryzuje si? bardzo wysokim oprocentowaniem. Kredytobiorca powinien zna? warto?? RRSO, innymi s?owy rzeczywist? roczn? stop? oprocentowania, w zestaw której wchodzi oprocentowanie kredytu, prowizje, a równie? pozosta?e op?aty chwilówki onlinehttps://chwilowkionlinex.pl/ .

 4. Your review is awaiting approval

  Strona online oddany wydaje si? by? problematyce poprawnych inwestycji. Podobnie jak kredytowych w postaci lokat, jak i ró?nych. Tera?niejsze porównania inwestycyjne, które to maj? prawo odci??y? Klientom po dobraniu op?acalnego kredytu mieszkaniowego b?d? opracowywane za pomoc? znawców zajmuj?cymi si? od wielu lat finansami. Najnowsze dane ze ?wiata bankowo?ci. Omawianie zmian, jakie to maj? prawo wp?yn?? na plus na domowe jak równie? firmowe fundusze. W portalu s? charakterystyki pewnych najciekawszych wytworów pieni??nych, te? przedk?adanych za pomoc? parabanki. Witryna zdecydowanie jaki? wraz z nielicznych podj?? si? zarówno dziedziny ubezpiecze?. Iz stron? naucz? si? Pa?stwo lokowa? indywidualne pieni?dzy. Za? je?li nie posiadaj? Pa?stwo ?rodków, owe niezmiernie przychylne opinii naucz? gospodarowania domowym bud?etem. Na temat, hdy jest to dopuszczalne nie powinno si? si? za d?ugo przekonywa?. Nale?y zajrze? na, tak by stosowa? w funkcjonowania nale?ytego niezwykle pomocnych wskazówek. To dokument na to, hdy szcz?dzi? jest mo?liwo?? te? tu? przy pospolitych sprawach, a tak?e obok kolosalnych projektach https://finanero.pl/pozyczki/pozyczka-dla-zadluzonych kredyt dla zad?u?onych.

 5. Your review is awaiting approval

  Wortal sieciowy zadedykowany istnieje sferze poprawnych lokaty. Tak?e skarbowych w postaci lokat, jak i równie? odr?bnych. Tera?niejsze recenzje inwestycyjne, które potrafi? ul?y? Klientkom na dobraniu op?acalnego kredytu hipotecznego b?d? opracowywane dzi?ki fachmanów zajmuj?cymi si? od dawna finansami. Naj?wie?sze wiadomo?ci ze ?wiata bankowo?ci. Omawianie przeróbek, które to maj? prawo wywrze? wp?yw dobrze od domowe jak równie? firmowe zasoby finansowe. Za portalu s? charakterystyki wszelkich popularnych tworów skarbowych, dodatkowo oferowanych poprzez parabanki. Portal to pewien wraz z paru podj?? si? równie? dziedziny zabezpiecze?. Ze stron? internetow? naucz? si? Pa?stwo wk?ada? prywatne ?rodki. A o ile nie zaakceptowa? b?d? Pa?stwo zaoszcz?dzone pieni?dze, owo niezmiernie przychylne porady naucz? gospodarowania domowym bud?etem. O tym, ?e jest to wykonywalne nie nale?y si? zbyt czasoch?onnie zach?ca?. Nale?y odwiedzi?, tak aby u?ywa? na miejscu mojego praktyce nale?ytego nies?ychanie u?ytecznych sugestii. To dowód na tek krok, hdy oszcz?dza? jest sens zarówno wobec codziennych transakcjach, jak i w pobli?u kolosalnych projektach https//pozyczkaland.pl/ pozyczki.

 6. Your review is awaiting approval

  Wortal, który jest nakierowany na problematyce produktów proponowanych dzi?ki o?rodka bankowe, bez ustanku rozbudowuje w?asna podstaw?. Co chwila s? zamieszczane aktualne artyku?y, oraz sugestie pomagaj?ce podejmowa? w?a?ciwe postanowienia. Kontrahent bankowy zwiedzaj?cy lokalny blog dowie si?, gdzie banku op?acalne jest rzeczywi?cie ustanowi? konto osobiste, zaten w której placówce bankowej korzystny stanie si? zobowi?zanie. Poza tym wskazówki przeprowadzane za po?rednictwem obytych zawodowców wspieraj? nakierowa? od poprawny wytwór finansowy. Wpraw? newsów jest dozwolone otrzyma? wiadomo??, hdy nie warto jest si? sugerowa? chwytami marketingowymi. Aby wyczu? satysfakcj? a, tak?e zalety , które wynikaj? zr?czno?ci? podpisanej umowy nale?a?oby zanalizowa? danemu produktowi troch? wybitniej. Nies?ychanie przydatne w wortalu okazuj? si? uaktualniane porównywarki finansowe. Z racji rankingom, jest dozwolone uzna?, zezwoli lokata albo jaki to kredyt mieszkaniowy w tej chwili istnieje istotnie dochodowy. Powinno si? monitorowa? aktualno?ci, jakie to pojawiaj? si? w serwisie. W takim przypadku mo?emy stanowi? sukcesywnie iz ?wiatem zasobów, chwilówek, lokaty oraz przeró?nego modela ubezpiecze?. https://finanero.pl/pozyczki – chwilówka.

 7. Your review is awaiting approval

  The word “payday” throughout payday advance means any time a person writes some postdated take a look at towards the supplier to the pay day advance wage, although obtains part of of which pay day advance amount of money throughout instant funds in the financial institution. Yet , in keeping parlance, the style moreover pertains regardless of whether settlement of financial loans is certainly associated with a borrower’s salaryday. Your loans may also be sometimes often called “cash advances”, while of which word can reference money provided versus some prearranged credit line say for example mastercard. Laws relating to payday loans differs largely between diverse states, as well as in government systems, amongst different states or perhaps zone https://paydayiiiloans.com/ payday.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *