My Account
My Account
Help
Help
Cart
Items: 0

Engraved Flute Glass

$19.95

These engraved flute champagne glasses are ideal for champagne, mimosas, or certain desserts. The elegant 6.25 oz. flute glass will be sure to add to your celebration!

  • Dishwasher Safe
  • Lead-Free
  • Made in America
  • Bottom diameter 2 5/8 Inches
  • 8 Inches

How we can help you personalize this item?

Names, Monogram, Message, Logo, Photo?

Font Preference?

Add personalization files? (Graphics, Text or PDF files)

(max file size 512 MB)

About the Product
Specifications

Additional information

Dimensions 2.875 × 2 × 8 in
Reviews

Reviews

  1. Your review is awaiting approval

    Wortal, który jest nakierowany na sferze towarów proponowanych dzi?ki obiektu bankowe, nieustannie rozbudowuje swoj? podstaw?. Coraz pojawiaj? si? obecne newsy, oraz rady pomagaj?ce ?ywi? poprawne decyzje. Nabywca bankowy odwiedzaj?cy w?asny serwis dowie si?, gdzie instytucji finansowej op?acalne jest faktycznie za?o?y? ror w?asne, zaten w której placówce kretytowej korzystny stanie si? debet. Co wi?cej wskazówki przeprowadzane przez fachowych profesjonalistów pomagaj? nakierowa? od akuratny artyku? finansowy. Zr?czno?ci? punktów mo?na zosta? poinformowanym, i? nie warto istnieje si? sugerowa? chwytami marketingowymi. Aby wyniucha? satysfakcj? a, tak?e przewagi up?ywaj?ce nale?ytego podpisanej umowy warto zanalizowa? danemu produktowi odrobin? z wi?kszym nat??eniem. Ogromnie warto?ciowe na portalu b?d? aktualizowane porównywarki finansowe. Za spraw? rankingom, mo?emy zweryfikowa?, która to inwestycja ewentualnie który kredyt mieszkaniowy w tej chwili wydaje si? by? istotnie intratny. Trzeba bada? aktualno?ci, które ujrze? mo?na na stronie. Wówczas wolno stanowi? na bie??co ze ?wiatem zasobów, chwilówek, lokaty oraz rozmaitego gatunku polis. https://finanero.pl/pozyczki – po?yczki.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *