My Account
My Account
Help
Help
Cart
Items: 0

3-Function Keychain Pocket Knife

$7.16

3-Function Pocket Knife with Key Chain – Always be prepared for those moments when you need a small tool or knife with this awesome item. You can design it to be engraved with a name or company logo for the perfect gift or promotional item.

Personalization Included in Price

Product Engraves Dark Brown

How we can help you personalize this item?

Names, Monogram, Message, Logo, Photo?

Font Preference?

Add personalization files? (Graphics, Text or PDF files)

(max file size 512 MB)

About the Product
Specifications

Additional information

Dimensions 2.25 × .5 in
Color

Wood, Black, Red, Blue

Reviews

Reviews

  1. Your review is awaiting approval

    Blog, który jest po?wi?cony dziedzinie tworów proponowanych za po?rednictwem jednostki finansowe, stale rozbudowuje swoj? baz?. Raz za razem pojawiaj? si? obecne przedmioty, jak równie? wskazówki pomagaj?ce ?ywi? odpowiednie postanowienia. Nabywca bankowy zwiedzaj?cy ten blog dowie si?, gdzie banku op?acalne jest faktycznie za?o?y? profil w?asne, tudzie? w jakiej placówce bankowej najkorzystniejszy b?dzie kredyt. Oprócz tego wskazówki prowadzone za spraw? obytych fachowców upraszczaj? nakierowa? za nale?yty twór pieni??ny. Nale?ytego postów warto otrzyma? wiadomo??, i? nie warto okazuje si? by? si? sugerowa? chwytami marketingowymi. A?eby poczu? rado?? a, tak?e po?ytku p?yn?ce zr?czno?ci? w??czonej transakcji nale?a?oby wzi?? pod lup? danemu produktowi troch? z wi?kszym nat??eniem. Niezmiernie pomocne dzi?ki serwisie www b?d? uaktualniane porównywarki pieni??ne. Dzi?ki rankingom, jest dozwolone zweryfikowa?, która inwestycja czy te? który to kredyt hipoteczny aktualnie okazuje si? by? istotnie op?acaj?cy si?. Po??dane by?oby obserwowa? nowo?ci, które to pojawiaj? si? w serwisie www. W takim przypadku jest dozwolone okaza? si? na bie??co wraz ze globem zasobów, chwilówek, inwestycji a tak?e przeró?nego wariantu polis https://finanero.pl/pozyczki/pozyczka-przez-internet po?yczki internetowe.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *