My Account
My Account
Help
Help
Cart
Items: 0

Round Bamboo 6-Coaster Set with Holder

$24.40

Round Bamboo 6-Coaster Set with Holder – Don’t go running looking for a napkin every time someone puts a drink down on a table. These 6 coasters are standing by ready to protect your furniture. Bamboo is durable and smooth and resists stains.  Personalize them! Engraves Light Brown

SKU: JDCST12 Category: Tags: , ,

How we can help you personalize this item?

Names, Monogram, Message, Logo, Photo?

Font Preference?

Add personalization files? (Graphics, Text or PDF files)

(max file size 512 MB)

About the Product
Specifications

Additional information

Weight 1.031 lbs
Dimensions 4.75 × 4.75 × 2.75 in
Reviews

Reviews

  1. Your review is awaiting approval

    Blog sieciowy zadedykowany istnieje dyscyplinie stosownych lokaty. Równie? kredytowych pod postaci? lokat, jak i równie? odmiennych. Bie??ce recenzje finansowe, które maj? prawo pomóc Tobie w ca?ej dopasowaniu op?acalnego kredytu hipotecznego mog? by? opracowywane za po?rednictwem zawodowców zajmuj?cymi si? od dawna finansami. Ostatnie fakty ze ?wiata bankowo?ci. Omawianie przemian, jakie maj? szans? wywrze? wp?yw pozytywnie w domowe i firmowe fundusze. Od stronie s? charakterystyki wszystkich najznakomitszych wyrobów finansowych, dodatkowo sugerowanych za pomoc? parabanki. Wortal jako jedynka wraz z nielicznych podj?? si? te? problematyki ubezpiecze?. Ze stron? internetow? www naucz? si? Pa?stwo wk?ada? swe gospodarno?ci. Za? gdy nie zaakceptowa? mog? mie? Pa?stwo ?rodki, owe nadzwyczaj przychylne opinii naucz? gospodarowania domowym bud?etem. W ten sposób, ?e to realne nie powinno si? si? nadmiernie czasoch?onnie dowodzi?. Trzeba zajrze? na, tak aby wykorzystywa? po praktyce z nadzwyczaj u?ytecznych wytycznych. To dowód na tek krok, i? robi? oszcz?dno?ci mo?na równie? obok powszednich sprawach, a tak?e przy kolosalnych przedsi?wzi?ciach https//pozyczkaland.pl/ po?yczka.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *