My Account
My Account
Help
Help
Cart
Items: 0

16″ x 12″ Leatherette Serving Tray

$56.16

SKU: N/A Category: Tags: , , ,

How we can help you personalize this item?

Names, Monogram, Message, Logo, Photo?

Font Preference?

Add personalization files? (Graphics, Text or PDF files)

(max file size 3 GB)

About the Product

ALL COLORS ENGRAVE BLACK EXCEPT:

 • Black and Silver – Engraves Silver
 • Black and Gold – Engraves Gold

Laserable Leatherette offers the look and feel of genuine leather at a fraction of the price. This richly textured, synthetic material is water-resistant, easy to clean, and durable enough for the rigors of daily use. The high-quality workmanship of each leatherette piece is sure to impress every recipient with its elegant individuality.

Cleaning Instructions: To clean laserable leatherette items, you can use a damp cloth and mild soap. Rubbing alcohol will also work, especially for pen marks.

Specifications

Additional information

Weight N/A
Dimensions N/A
Color

Black and Silver, Rawhide, Black and Gold

Reviews

Reviews

 1. Your review is awaiting approval

  I’m impressed with your perception of facts and column skill https://realmoneypokeronlinebtr.com/. https://realmoneypokeronlinebtr.com/

 2. Your review is awaiting approval

  This is top-notch writing You’ve earned a new follower. https://onlinesportsbookpyk.com/

 3. Your review is awaiting approval

  sprzedam samochód posamochod samochody [url=https://posamochod.pl/]sprzedam samochód[/url]

 4. Your review is awaiting approval

  u?ywane samochody na sprzeda? samochody sprzedam auto [url=https://posamochod.pl/]og?oszenia motoryzacyjne[/url]

 5. Your review is awaiting approval

  Forma po?yczki w placówce pozabankowej. Charakteryzuje si? bardzo wysokim procentem. Kredytobiorca powinien pozna? warto?? RRSO, to znaczy rzeczywist? roczn? stop? oprocentowania, w sk?ad której wchodzi oprocentowanie, prowizje, a te? pozosta?e op?aty chwilówki https://chwilowkionlinex.pl/.

 6. Your review is awaiting approval

  A guaranteed payday loan is usually a kind of immediate borrowing where the loan provider definitely will expand high-interest credit history based on your revenue. It is law is commonly a portion of the future paycheque. Payday loans bill large car finance rates regarding initial instant credit history. Also , they are labeled cash advance loans as well as look at improve fiscal personal loans

 7. Your review is awaiting approval

  Portal www religijny okazuje si? by? tematyce w?a?ciwych inwestycji. Równie? kredytowych pod postaci? lokat, a tak?e ró?nych. Obecne recenzje pieni??ne, które to maj? szans? odci??y? Pa?stwu po dobraniu op?acalnego kredytu mieszkaniowego pozostan? opracowywane poprzez fachowców zajmuj?cymi si? od dawna finansami. Najciekawsze informacje ze ?wiata bankowo?ci. Omawianie zmian, jakie to maj? prawo wp?yn?? pozytywnie dzi?ki domowe i firmowe fundusze. Na stronie mieszcz? si? charakterystyki jakichkolwiek najciekawszych wytworów finansowych, te? przedk?adanych za po?rednictwem parabanki. Portal jak jedno?? pochodz?ce z paru podj?? si? te? problematyki zabezpiecze?. Ze stron? internetow? naucz? si? Pa?stwo lokowa? swe pieni?dzy. I je?li nie zaakceptowa? b?d? Pa?stwo zaoszcz?dzone pieni?dze, to bardzo przychylne opinii naucz? zarz?dzania domowym bud?etem. W ten sposób, ?e jest to wykonalne nie trzeba si? nazbyt d?ugo perswadowa?. Wystarcza zajrze? na, aby u?ytkowa? przy funkcjonowanie spo?ród niezmiernie cennych wzmianek. Jest to dowód na to, hdy robi? oszcz?dno?ci mo?na zarówno w stosunku do domowych transakcjach, oraz tu? przy kolosalnych przedsi?wzi?ciach https://pozyczkaland.pl/ pozyczka.

 8. Your review is awaiting approval

  Wortal www po?wi?cony okazuje si? by? dyscyplinie nale?ytych inwestycji. Tak jak skarbowych pod postaci? lokat, a tak?e odmiennych. Obecne porównania inwestycyjne, które maj? prawo wesprze? Pa?stwu na miejscu mojego dopasowaniu op?acalnego kredytu hipotecznego pozostan? opracowywane za po?rednictwem znawców zajmuj?cymi si? od wielu lat finansami. Ostatnie adnotacje z dziedziny bankowo?ci. Omawianie transformacji, które s? w stanie wp?yn?? na plus od domowe a tak?e firmowe ?rodki pieni??ne. Na wortalu skrywaj? si? charakterystyki wszelkich najciekawszych rzeczy kredytowych, dodatkowo przedk?adanych za po?rednictwem parabanki. Portal czyli 1 wraz z nielicznych podj?? si? zarówno dziedziny zabezpiecze?. Ze stron? internetow? www naucz? si? Pa?stwo wk?ada? prywatne ?rodków. A o ile odrzuci? mog? mie? Pa?stwo ?rodki, owe niezmiernie przychylne sugestie naucz? zarz?dzania domowym bud?etem. O tym, ?e jest to wykonalne nie trzeba si? za bardzo czasoch?onnie dowodzi?. Trzeba odwiedzi?, aby pos?ugiwa? si? przy praktyce pochodz?ce z nies?ychanie przydatnych wytycznych. To argument na to, ?e robi? oszcz?dno?ci jest dozwolone dodatkowo ko?o codziennych transakcjach, jak i wobec kolosalnych projektach https//pozyczkaland.pl/ pozyczki.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *